ჩვენ გთავაზობთ


Nova Optimizer - slurry additive

Nova Optimizer - slurry additive

Nova Optimizer is a natural product consisting of a combination of special minerals that produce a particularly good ion exchange effect.

Desinfect Glutar Active

Desinfect Glutar Active

ფერმებისთვის განკუთვნილი სადეზინფექციო საშუალება

Nova X-Dry

Nova X-Dry

სპეციალური ჰიგიენური საშუალება